06 Jun 2020 Sholat
 |  Category: Uncategorized

Sebuah jumpa temu Robb dan hamba-Nya
Hamba berdiri dengan hati pasrah jiwa berserah
Segala puji bagi Engkau ya Allah
Ya Yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang
Pada-Mu kami menyembah dan memohon pertolongan

Tuhan menyambut dengan tangan terbuka
Hambaku, kau datang berjalan Aku datang berlari
Pintalah semua, akan Kuberi
Akulah Sang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang

Berdiri, ruku, dan sujudlah demi Keagungan-Ku.

You can follow any responses to this entry through the RSS 2.0 feed. You can leave a response, or trackback from your own site.
Leave a Reply » Log in