15 Apr 2015 Tuhan (7)
 |  Category: Uncategorized

Aku kembali pada-Mu Tuhanku. Dari segala kebisingan dunia ini, aku berpaling pada-Mu Tuhanku. Tuhanku Yang Maha Cinta yang dengan cinta menciptakan semua ini.
“Dan Tuhanmu, Dialah yang lebih mengetahui siapa yang tersesat dari jalan-Nya dan Dia yang lebih mengetahui siapa-siapa yang mendapat petunjuk.”
Aku pasrahkan hati ini kepada-Mu. Aku kosongkan hati ini dari selain-Mu. Hanya Engkaulah Yang Maha Mengetahui segala sesuatu. Hanya Engkaulah hakim yang paling adil.
Terimalah aku dengan kemurahan-Mu, dengan kasih sayang-Mu. Janganlah Kau tutup pintu-Mu. Jika pintu-Mu tertutup, kemana lagi aku akan datang mengetuk?
Allah….Engkaulah Rabbku
Tiada sembahan selain Engkau
Engkau telah menciptakan aku
dan aku adalah hamba-Mu
dan aku memenuhi janjiku pada-Mu semampuku
Aku mengakui semua nikmat-Mu atasku
dan aku mengakui segala dosaku.
Ampuni aku
Sesungguhnya tiada yang mengampuni dosa kecuali Engkau.

You can follow any responses to this entry through the RSS 2.0 feed. You can leave a response, or trackback from your own site.
Leave a Reply » Log in