29 Jan 2015 Tuhan (4)
 |  Category: Uncategorized

Allah tempat meminta. Allah Maha Pengabul doa. Mana mungkin Allah tidak memberi? Masalahnya adalah, kita suka berpaling ke belakang kala meminta naik derajat dan lalu segera diuji.

Ya Allah…aku memohon ridho-Mu dan syurga-Mu
Ya Allah…aku berlindung dari murka-Mu dan neraka-Mu
Ya Allah…Engkau Maha Baik yang Maha melipatgandakan kebaikan
Ya Allah…Engkau Yang Maha menutup aib dan kesalahan-kesalahan
Ya Allah…nilailah aku di titik yang paling baik dalam hidupku
Bila hidup ini adalah serangkaian ujian maka ambillah nilai akhirku
dari hasil yang paling baik yang Engkau ridhoi.
Allah…detik ini aku bersaksi dan mengakui bahwa tiada ilah selain Engkau
Bahwa tiada yang patut disembah selain Engkau
Tiada yang patut dituruti kecuali Engkau
Engkau Tuhanku dan aku hamba-Mu
Ubun-ubunku mutlak dalam Genggaman-Mu
Allah jangan hinakan aku di hari pengadilan-Mu
Hari di mana tiada hakim kecuali Engkau
Ya Allah Engkau Yang Maha Pemaaf
Ya Allah seluruh dunia dan lelangit ini Kau ciptakan karena Rahman dan Rahim-Mu
Curahkanlah Rahman dan Rahim-Mu pada sebutir debu ini
Debu yang kotor
Yang banyak salah
Yang tak tahu harus ke mana dan berbuat apa kecuali atas petunjuk-Mu
Ya Allah maafkan segala yang palsu dariku

You can follow any responses to this entry through the RSS 2.0 feed. You can leave a response, or trackback from your own site.
Leave a Reply » Log in